Co je Smart Home?

Co je Smart Home? Domov podle vašich potřeb

Chytrá domácnost funguje tak, abyste bydleli pohodlně a bezstarostně. Většinou sama vytuší a splní vaše požadavky – a zároveň ji můžete odkudkoli snadno ovládat, například hlasovými povely. Jestli chcete, vysvětlíme vám několik souvisejících technických pojmů. Ale pokud jde o váš vysněný domov, pouze vy můžete rozhodnout, co je Smart Home.

Někteří lidé hovoří o bydlení jasně a srozumitelně, jiní sice říkají v podstatě totéž, ale mlhavě a komplikovaně. Záleží především na schopnostech a dobré vůli mluvčího. Špičkový profesionál dokáže hezky česky popsat i moderní chytrou domácnost, která funguje automatizovaně a přitom podle potřeb svého majitele.

Takže zůstaňte sebevědomí, pokud vás nějaký obchodník zkouší znejistit odbornými termíny a svojí osobitou hatmatilkou. Máte právo na lepší službu. „Opravdová chytrá domácnost zhmotňuje vaše sny o ideálním bydlení. Začíná tedy vaší fantazií, kterou popište svými vlastními slovy. Skuteční profesionálové vám budou naslouchat, a potom vaše představy uskuteční,” říká Lukáš Matěna, vývojář chytrých domů z naší společnosti Smarteon Systems.

Skuteční profesionálové vám budou naslouchat, a potom vaše představy uskuteční.

Tady by legislativa neměla smysl

V našem právním systému najdeme definici běžné domácí automatizace (pračky, ledničky, myčky apod.). Stát taky vyčísluje takzvaný nízkoenergetický nebo pasivní standard, který znamená, že k vytopení nemovitosti stačí určité (poměrně nízké) množství energie. V právním řádu ovšem není popsána chytrá domácnost (anglicky „Smart Home”), ani inteligentní dům.

Tento druh bydlení totiž nelze zobecnit, protože by měl vždycky precizně odpovídat unikátním požadavkům konkrétního člověka nebo rodiny. V technickém slangu bychom řekli: Chytrá domácnost je „customizovaná” (naprogramovaná podle potřeb zákazníka), její „defaultní” (výchozí) nastavení tedy nepochází ze sériové tovární výroby.

V dobré firmě patří první i poslední slovo zákazníkovi. Při vymýšlení chytré domácnosti toto pravidlo platí absolutně, protože správně se začíná analýzou vašich potřeb.

Co je Smart Home, záleží na vás

V dobré firmě patří první i poslední slovo zákazníkovi. Při vymýšlení chytré domácnosti toto pravidlo platí absolutně, protože správně se začíná analýzou vašich potřeb. Buďto volně popisujete svoje představy o ideálním bydlení, nebo odpovídáte na jednoduché otázky, ideálně obojí. Díky dotazníku můžete objevit nové inteligentní prvky, například následující.

Chytrá (inteligentní) elektroinstalace:

elektrické kabely, které přenášejí vaše povely ke koncovým spotřebičům, například když pomocí nástěnného tlačítka upravíte žaluzie nebo zesílíte hudbu

Strukturovaná kabeláž:

moderní uspořádání kabelů, díky kterému jsou data přenášena rychle a spolehlivě

Integrátor:

firma, která propojuje různé automatizační prvky do chytrého celku, podle individuálních priorit zákazníka

Miniserver:

vaše domácí řídící jednotka („hub”), díky které vaše osobní informace nemusejí být posílány na externí datová úložiště (do „cloudu”)

Hlasový asistent:

přenáší vaše hlasové povely, třeba když poručíte světlům v kuchyni, aby zhasla

Periferie (někdy nazývané ktory):

koncové přístroje, ovládané přes řídící jednotku – například pohybové senzory, vizte níže

Rekuperace:

automatizované větrání a zároveň vytápění, při kterém se využívá teplo vydýchaného (odpadního) vzduchu

LED pásky:

ohebné plošky, které mohou užitečně a zábavně svítit různými barvami

RGB LED pásek:

skládá barevnou škálu z červené, zelené a modré (anglicky red, green a blue)

RGBW LED pásek:

jako základní barvu obsahuje taky bílou (white)

Teplotní, pohybové a další senzory:

snímače teploty, pohybu, osvitu, CO2, deště, záplavové a požární senzory

LED spoty:

umožňují, abyste libovolně podle potřeby a nálady řídili svoje osvětlení – včetně stmívání nebo stínění

Videovrátník (také nazývaný intercom):

přístroj, díky kterému můžete přes mobilní aplikaci vidět před vchodové dveře svého domu, i když jste třeba v zahraničí

Zabezpečovačka

neboli elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), eventuálně poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS): detekuje případné vloupání, na které upozorní akusticky, opticky, zprávou apod.

Smarteon tip: individuální nastavení

Tohle všechno je zatím „jenom” hardware, tedy hmatatelná část domu. Inteligentní bydlení ovšem vzniká díky unikátnímu softwaru, neboli programu. V chytré domácnosti máte například několik přednastavených scén, které jsou jednoduše přepínatelné a osvětlením nebo hudbou vyhovují vašemu aktuálnímu duševnímu rozpoložení (unavenému, aktivnímu, společenskému apod.). Na kvalitě softwaru přitom záleží, jak se bude váš dům ovládat: Zdali pohodlně a intuitivně na jakémkoliv zařízení, nebo komplikovaně.

Technický žargon přeložený do naší mateřštiny

Ať už kupujete starožitnou dřevěnou židli nebo chytrou domácnost, v každém případě máte právo na svůj krásný mateřský jazyk. Do češtiny totiž můžeme přeložit prakticky cokoli: vznešené shakespearovské sonety, stejně jako technický slang. Uveďme příklad.

Slang: „Nainstaluji vám hardware pro smart home. Díky tomu můžete automatizovat všechno od rekuperace po zabezpečovačku. V ceně máte defaultní tovární nastavení, případnou customizaci softwaru bychom zahrnuli do vícenákladů.”

Překlad do češtiny: „Nainstaluji vám do domu přístroj, který bude základem chytré domácnosti. Díky tomu může automaticky fungovat vytápění a větrání nebo zabezpečení nemovitosti. V ceně máte základní tovární nastavení, případnou úpravu chytré domácnosti podle vašich představ bychom vám naúčtovali navíc.”

Takhle zní nabídka domácí automatizace, kterou zvládne jeden elektrikář. Skutečná chytrá domácnost však začíná analýzou vašich potřeb, což znamená, že vy popisujete svůj budoucí domov. Naslouchá vám analytik chytrého bydlení, který teprve potom, na základě vašeho zadání nakonfiguruje a případně ve spolupráci s vývojářem vyvine potřebný software. A skupina specialistů, mezi kterými bude taky elektrikář, následně vaši fantazii uskuteční.


Category: