Moderní domy potřebují umělou inteligenci, jinak budou příliš náročné na obsluhu

Dnešní novostavby obsahují řadu sofistikovaných přístrojů, které dokážou v interiéru vytvořit příjemné klima, navíc šetří peníze a přírodu. Ovšem pokud tyto technologie fungují odděleně, vyžadují pracnou lidskou obsluhu. Ideálním domovem se stává teprve propojená domácnost, která funguje automaticky podle představ svého majitele. Moderní domy tedy potřebují ještě jedno adjektivum – musejí být chytré.

Stavebnictví v posledních dekádách prochází fascinujícím vývojem. Moderní domy jsou pečlivě zateplené, izolační vrstvy na jejich obvodových stěnách jsou mnohdy široké desítky centimetrů a bytelná okna jsou vybavena dvojskly nebo trojskly. Ovšem zároveň potřebujeme čerstvý vzduch, a proto přibývají také rekuperační jednotky, které zajišťují neustálý přísun kyslíku a přitom využívají teplo vydýchaných plynů. Domácí spotřebu energie snižujeme na minimum, ale samozřejmě musíme nějak svítit a ohřívat vodu, takže na střechy umisťujeme solární panely, eventuálně instalujeme tepelná čerpadla, podlahové nebo jiné vytápění. Mimochodem, nezapomeňme na LED žárovky (respektive zářivky), přečerpávací retenční nádrže na dešťovou vodu, klimatizace, pokročilé pračky, myčky, sušičky, robotické vysavače a další spotřebiče… Moderní domy jsou zkrátka plné cenných technologií, a proto přidáváme ještě elektronické zabezpečovací systémy.

Každý uvedený přístroj podle marketérů spadá do kategorie „domácí automatizace”. A skutečně, jakmile zmáčkneme patřičné čudlíky a nastavíme potřebné funkce, pracuje samostatně. Jenomže pokud takhle doma nashromáždíme řadu izolovaných spotřebičů, na zdech a ovládacích panelech potom napočítáme ještě více spínačů, displejů a koleček, které musíme průběžně obcházet a vylaďovat. Ano, moderní dům následně funguje relativně ekonomičtěji a ekologičtěji, než tradiční stavby, ale jeho majitel tráví spoustu času obsluhou svého technologického labyrintu.

Moderní dům funguje relativně ekonomičtěji a ekologičtěji, než tradiční stavby. Ale pokud není zároveň chytrý, jeho majitel tráví spoustu času obsluhou svého technologického labyrintu.

Pohodlné bydlení ve složité době

Sofistikované stavební postupy a domácí technologie pochopitelně mají smysl. Snižují náklady na vytápění, fungují efektivněji a samostatně vyrábějí energii v době, kdy dominantními surovinovými zdroji našeho průmyslu jsou docházející fosilní paliva. Průběžně okysličují ložnice, dětské pokojíčky a další místnosti, jejichž ovzduší by jinak bylo zdravotně závadné kvůli vysoké koncentraci oxidu uhličitého. Recyklují dešťovou a odpadní kuchyňskou nebo koupelnovou vodu, která může sloužit například na splachování toalety nebo zalévání květin, protože naše země vysychá a se životodárnou tekutinou musíme hospodařit moudře…

Stavební a technologické společnosti svými inovacemi odpovídají na závažné výzvy současného světa, a zároveň vycházejí vstříc přirozené tržní poptávce. Moderní domy se stávají běžným standardem, což dodatečně stvrzují politici oficiálními regulacemi. * Celková spotřeba energií v Evropské unii mezitím klesá, zodpovědněji bereme vodní zdroje, domácnosti jsou autonomnější, zdravější a – technicky daleko složitější. Nadešla chvíle, kdy bychom měli starostlivěji myslet nejen na svůj finanční rozpočet a životní prostředí, ale také sami na sebe, na svoji omezenou časovou kapacitu, duševní energii a celkovou pohodu. Nadále přece potřebujeme pohodlný a bezstarostný domov, přestože rodinné novostavby jsou stále komplikovanější.

Nadešla chvíle, kdy bychom měli starostlivěji myslet nejen na svůj finanční rozpočet a životní prostředí, ale také sami na sebe, na svoji omezenou časovou kapacitu, duševní energii a celkovou pohodu. Nadále přece potřebujeme pohodlný a bezstarostný domov, přestože rodinné novostavby jsou stále komplikovanější.

Moderní domy musejí být chytré

Celou domácnost můžete ovládat prostřednictvím jednoho nástěnného tlačítka, mobilní aplikace nebo hlasovými pokyny. Chcete zapnout nebo vypnout umělé osvětlení, případně změnit jeho barevnou teplotu? Rádi byste upravili žaluzie, optimalizovali teplotu v místnosti, pustili hudbu? Všechno můžete zařídit z jednoho místa, netřeba přecházet mezi různými přístroji. Ještě lepší ale bude, když domácnost naučíme, aby se vašim požadavkům přizpůsobovala sama. Ve správný čas může například zvednout žaluzie, aby dovnitř pustila ranní sluneční paprsky. Po vašem odchodu se zabezpečí a začne šetřit energie, aby těsně před vaším návratem vyvětrala a nastavila ideální teplotu, eventuálně na přivítanou uvaří kávu, ohřeje večeři, pustí televizní zprávy apod. Záleží pouze na vašich prioritách.

Lidé jsou různí. Například zakladatel sociální sítě Facebook, Mark Zuckerberg naprogramoval svůj dům tak, aby ze šatníku vyletělo jeho oblíbené (ovšemže vyprané a vyžehlené) tričko, pokaždé když ráno prochází okolo. Televizní moderátorka Oprah Winfrey má před svojí horskou rezidencí příjezdovou cestu, která se v zimě sama rozmrazuje a uvnitř chytrou zahrádku, která se sama zalévá. Sídlo Billa Gatese, zakladatele společnosti Microsoft, pozná případného vetřelce podle jeho tělesné váhy, prostřednictvím podlahových senzorů – a na základě naměřených dat následně reaguje bezpečnostní systém…

Mise společnosti Smarteon

Moderní domy jsou hotové, teprve když umějí pečovat o svého majitele, místo aby vyžadovaly lidskou obsluhu. Jednotlivé přístroje spolu potom komunikují prostřednictvím inteligentní elektroinstalace, případně bezdrátově, aby fungovaly harmonicky. „Chytré domy vědí, co mají dělat,” shrnuje rakouská společnost Loxone, která pro tyto „Smart Homes” vyrábí potřebné komponenty. Naše česká společnost Smarteon realizuje konkrétní projekty, přičemž stále máme na paměti svoji misi: „Tvořit bezstarostné a pohodlné bydlení ve stále složitější době.”

* Jde především o směrnice Evropského parlamentu a Rady národních ministrů EU:

  • 2010/31 (Členské státy mimo jiného zajistí, aby „do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie”.)
  • 2012/27 (Zde dostaly větší prostor například „inteligentní měřiče”.)
  • 2018/844 (Zde mimo jiného stojí: „Z hlediska digitalizace odvětví stavebnictví jsou důležité cíle Unie v oblasti konektivity a ambice na zavedení vysokokapacitních komunikačních sítí pro inteligentní domácnosti a dobře propojené komunity.” Konkrétně jsou jmenovány například tyto prvky: „inteligentní měřiče, systémy automatizace a kontroly budov, samoregulační zařízení pro regulaci vnitřní teploty vzduchu, zabudované domácí spotřebiče, dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, skladování energie” nebo jejich „interoperabilita”.)

Dále jde o novelizovaný český zákon č. 406/2000 Sb. a související vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb.


Category: