Jak funguje hlídání bazénu

Jak funguje hlídání bazénu

Venkovní bazén je u rozsáhlejších realizací rodinných domů běžnou záležitostí, stejně jako řešení inteligentní domácnosti. Odtud je již jen krok k integraci bazénu do ekosystému chytrého domu, který zahrnuje všechny běžné starosti o bazén – počínaje automatickou filtrací s monitoringem kvality vody, přes udržování komfortní teploty napojením na tepelné čerpadlo, až po integraci bazénového osvětlení do exteriérových scén.

Nedílnou součástí propojení bazénu s domem je také jeho zabezpečení. S bazénem totiž přicházejí určitá nebezpečí, například když si malé děti hrají kolem. Uklidnit vás může bazénový kryt, který navíc zabrání znečištění. Standardní chytrý dům vždy ví, zda je kryt bazénu otevřený, či uzavřený, podle magnetických dorazů. Pokud neodstřežíte bazén a někdo otevře kryt, přijde vám o tom upozornění do mobilní aplikace. Odstřežení bazénu je samozřejmě chráněno heslem a mohou jej provést pouze uživatelé, kteří mají patřičná oprávnění. Obvykle rodiče.

Jestliže je kryt již otevřený a máte obavu, že by mohlo dojít k pádu dítěte do otevřeného bazénu, nastupuje druhá úroveň zabezpečení. Soustava kamer a infračervených závor sleduje pohyb uvnitř plochy bazénu. Ostatní plocha v okolí bazénu je ignorovaná, takže pokud dojde k pohybu osoby v oblasti bazénu a bazén je zastřežený, okamžitě je vyvolán domácí alarm.

Soustava kamer a infračervených závor sleduje pohyb uvnitř bazénu. V případě pohotovosti se spustí siréna, začnou blikat světla a přijde vám zpráva, proč nastal poplach.

Domácí alarm neinformuje pult centrální ochrany (PCO), ale zajistí spuštění domácí sirény, která působí na lidský sluch, začne blikat světly, abyste i v případě, že máte nasazená sluchátka, poznali, že se nastal nějaký problém, a také se všem obyvatelům domu na mobilních zařízeních i ovládacích tabletech zobrazí informace, k jakému druhu alarmu došlo. Jestliže je součástí domu centrální audio systém, tak je druh události opakovaně přehráván z reproduktorů domu. Díky tomu je možné na vzniklou situaci okamžitě reagovat.

Na přání majitelů dochází k zastřežení bazénu automaticky, pokud v předchozích 30 minutách nebyl bazén využíván. Samozřejmě je stále možné provést akci manuálně, pomocí tlačítka umístěného v blízkosti bazénu. Tuto operaci může uživatel provést i bez zadání potvrzovacího kódu, aby jej zbytečně nezdržovala. Doplněním této funkce je, že pokud se uživatel rozhodne zatáhnout kryt, systém také kontroluje, že v předchozí 1 minutě nebyl v prostoru bazénu žádný pohyb. Zatažení krytu je samozřejmě prováděno s vizuální kontrolou bazénu, ale dodatečná kontrola je pro majitele ujištěním, že nic nepřehlédl.


Category: