Sucho a vláha

Sucho řešíme inteligentním zahradním systémem

V České republice začíná scházet voda, což pociťují primárně zemědělci a zahrádkáři. Proto s životadárnou tekutinou nakládáme ještě rozvážněji nežli dříve, například zachytáváme dešťovku do retenčních nádrží, abychom byli připravení na další sucho. Díky moderním technologiím funguje domácí vodohospodářství automatizovaně, podle aktuálního stavu půdy a předpovědi počasí.

Letos jsme opět mohli vidět, že tuzemská krajina vysychá. Leckde zmizely potoky a zbyla prázdná kamenitá koryta, v některých studnách zůstaly jenom mělké louže. Tráva, pokud nebyla zalévána člověkem, předčasně zežloutla a stromy shazovaly svoje listí dříve, než bývalo zvykem v deštivějších časech.

„Sucho na našem území trvá již minimálně od roku 2014. V průběhu posledních pěti let se samozřejmě jeho intenzita měnila v čase i v prostoru, s vrcholy v roce 2015 a 2018,” shrnuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tamní vědci varují, že v dalších letech můžeme srážkovou krizi pocítit ve svém každodenním životě. „Sucho zkrátka není vyřešený problém, naopak do budoucna bude nejspíše jeho význam dále sílit,” říká Mark Rieder, ředitel ústavu.

Sucho na mapě

Mapa ukazuje, jaká byla běžná hladina podzemní vody v mělkých vrtech (studnách) v září roku 2018. Zdroj: ČHMÚ

Potřebné informace sdílejí lidé z celé Evropy

Vědci by ovšem měli nejen popsat problém, ale taky ukazovat možná východiska. Univerzita ve skotském městě Dundee proto rozjela celoevropský projekt, který pěstitelům pomáhá, aby se lépe přizpůsobili aktuálním podmínkám.

Dobrovolníci z různých států spolu sdílejí užitečné informace – především co, kde, kdy, jak a s jakým úspěchem pěstují. Taky mají ve svých záhonech a polích zabodnutý přístroj, který vypadá jako větvička, měří vlhkost nebo suchost půdy a získaná data automaticky přeposílá do centrály. Tam jsou všechny informace shromážděny a zpracovány. Výsledek?

Do svého chytrého telefonu si můžete stáhnout aplikaci „GROW Observatory”: ZDE pro informační systém Android a ZDE pro Apple. Tam dostanete rady, co a jak máte nyní nebo kdykoli později ve svojí lokalitě pěstovat, abyste získali dobrou úrodu.

Na obrázku vidíme, jak vypadá mobilní aplikace GROW Observatory, která bohužel (zatím) není v češtině.

Systém zareaguje na sucho automaticky

Díky chytrým technologiím taky lépe využijeme dešťovou vodu. Dobrým základem jsou retenční nádrže, které stávají pod střešními okapy, případně bývají zapuštěné v zemi, aby pojaly větší objem srážek a přitom nepřekážely na povrchu. Závlaha může fungovat automatizovaně podle aktuálního stavu půdy a meteorologické předpovědi, abyste šetřili drahocennou tekutinu, peníze i svůj čas.

Například pokud má zanedlouho pršet, systém zůstane pasivní, aby zbytečně neplýtval vodou. A naopak, pokud je půda extrémně vyschlá a srážky vbrzku nepřijdou, zahrada využije zásoby a zalije se více než jindy. Systém lze naprogramovat tak, aby hospodárně fungoval v různých situacích, zatímco majitel odpočívá nebo musí odcestovat jinam.

Smarteon tip: prevence proti záplavě

„Pomocí retenční nádrže můžeme také výrazně zmírňovat negativní důsledky přívalových dešťů. Pokud má dle předpovědi přijít průtrž a hrozí vyplavení okolních pozemků, či dokonce domu, předem uvolníme kapacitu nádrže a zajistíme, aby následně pojala co nejvíce napršené vody,” říká Vojtěch Zavřel ze společnosti Smarteon Systems s.r.o., která programuje chytré domy a zahrady v České republice a Dubaji.

V ideálním případě propojíme retenční nádoby s celým domem, protože dešťovku můžete použít i na splachování toalety, úklid nebo praní. Tak ušetříte až polovinu vodného. Zároveň můžete prostřednictvím mobilní aplikace kdykoli vidět, kolik vody v nádrži aktuálně zbývá.


Category: